Advies

“Wandelaar, er ligt geen weg gereed. De weg wordt al wandelend gebaand.” (Paulo Coelho)

 

 Als school maak je het verschil door resoluut voor een pedagogisch project te kiezen dat 100% matcht met de waarden en de overtuigingen waar de verschillende 'stakeholders' voor staan. Pas als directie, leraren, ouders en leerlingen in consensus kiezen voor éénzelfde eindbestemming en samen een wegbeschrijving uitstippelen, kan er een draagvlak gecreëerd worden dat leren en veranderen op verschillende niveaus garandeert.  
 

We werken met de OCI (Organisational Character Index), een vragenlijst die peilt naar het schoolprofiel en schoolcultuur. In feite doet de OCI voor organisaties wat de MBTI voor individuen en teams doet: hij brengt in kaart wat de sterkte punten zijn en wat dat betekent voor het ontwikkelpotentieel. Als de vragenlijst wordt ingevuld door een vertegenwoordiging van de verschillende ‘stakeholders’ (directie, leraren, leerlingen, ouders,…) levert dit heel wat interessante informatie op over bijvoorbeeld verschillen in perceptie.
 
Deze bron van informatie geeft aan wat nodig is om op de juiste manier van de huidige fase naar een volgende te stappen en visies te stroomlijnen. Samen met het schoolbeleid stellen we een stappenplan op om het beoogde doel te bereiken. We maken het verschil door vanuit Waarderend Onderzoek (Appreciative Inquiry) traditionele structuren en denkpatronen los te maken en met respect voor eigenheid van de school naar de gewenste situatie toe te werken. Op die manier zorgen we ervoor dat het schoolbeleid gesteund en gestuurd kan worden vanuit een krachtig draagvlak.