Coaching

"Een vogel die op eigen vleugels vliegt, vliegt nooit te hoog" (William Blake)

AANPAK

We kennen het principe van coaching vooral uit de sportwereld, maar ook in de leeromgeving kan de coach het verschil maken.

Waarderend coachen vertrekt vanuit de overtuiging dat je door te focussen op intrinsieke talenten het beste uit jezelf kan halen waardoor je de kracht genereert om dat volgens het spiegelprincipe ook bij anderen te doen. De coach fungeert als gids, bevraagt en zet het denken in beweging. Als coach geloof je in de kracht van de ander om zijn vraagstukken zelf op te lossen. Coachen is dus veel meer dan vragen stellen. Coachen heeft als uiteindelijke doel de zelfsturing en autonomie van de ander te verhogen, waardoor je als coach uiteindelijk overbodig wordt.

SchoolACTivity kiest bij coaching opnieuw voor een waarderende aanpak waarbij talenten in de verf worden gezet en ondergesneeuwde competenties worden ontdooid, hindernissen die het pad naar de gewenste doeltoestand blokkeren in kaart worden gebracht en hulpbronnen worden aangeboord. We gebruiken hiervoor MBTI als blikopener, maar daarnaast ook tal van andere constructieve methodologieën die mensen opnieuw in hun kracht zetten.

AANBOD

Individuele coaching voor directeurs, leerkrachten en opvoeders

  • is afgestemd op de persoonlijke leervraag en realiteit van de coachee
  • biedt een veilige leeromgeving
  • kan in de tijd worden afgestemd op behoeften en zo ook een maximale impact verzekeren op het groeiproces en de integratie

Teamcoaching voor directieteams, vakgroepen en andere samenwerkingsverbanden

  • focust op de voordelen van verschillen en leert irritaties ombuigen naar opportuniteiten
  • levert een gemeenschappelijke visie, gedeelde teamdoelen en optimaliseert samenwerking, communicatie en besluitvorming
  • bouwt op het principe van co-creatie: verantwoordelijkheid nemen voor het geheel
  • is 100% maatwerk

Talentcoaching voor leerlingen en studenten

  • assessment focus op talenten
  • ondersteunt en begeleidt studiekeuze vanuit Waarderend Onderzoek, met andere woorden: wat zijn je natuurlijke sterktes en wat betekent dat voor je studiekeuze of carričreplanning, hoe kan je je eigen toekomst positief beďnvloeden?