Talent in team

TEAM: Together Each Achieves More
Een betere samenwerking dankzij verschillen

In de praktijk leiden verschillen in aanpak soms tot irritaties die vervolgens contraproductief werken. Nochtans kunnen die verschillen met succes complementair worden ingezet en de teameffectiviteit en dus ook de teamspirit een boost geven.

Doelgroep:
Voor directieteams, vakgroepen, secretariaatsteams en elk team dat zijn samenwerking wil optimaliseren om een performant team te worden

Doelstelling:
Na dit traject:

 • Heb je een inzicht in het groepsdynamisch proces en hoe je jullie samenwerkingsverbanden performanter kan maken
 • Heb je geleerd hoe irritaties bespreekbaar worden en belemmeringen omgebogen kunnen worden naar positieve krachten
 • Heb je een inzicht in ieders situationele rol in het team en hoe je die maximaal kan inzetten
 • Heb je inzicht in ieders favoriete communicatiestijl en hoe je je eigen communicatie kan afstemmen op de behoeften van de ander zodat samenwerken makkelijker wordt en meer oplevert
 • Kan je evenwichtige groepsbesluiten sturen

Programma:
Een eerste dag heeft als doel het groepsdynamisch proces in kaart te brengen, eventuele vervolgdagen kan naargelang de noden van het team op maat worden gewerkt.

Wat de inhoud van de teamontwikkeling betreft kunnen we alvast de volgende basiselementen meegeven. Dit programma wordt aangepast op maat van de specifieke behoeften (na intake) van het team.

 • Zelfdiagnose en / of teamdiagnose
 • Klemtoon op teamoefeningen, discussieworkshops en ervaringsuitwisseling gericht op het vergroten van inzicht in de eigen rol en groepsdynamiek. Het accent wordt gelegd op de interactie van de deelnemers wat ook het teamgevoel als entiteit ten goede komt.
 • Klimaat van open communicatie - vertrouwen
 • (Theoretische) omkadering teameffectiviteit
 • Concreet vastleggen van de manier waarop het team en de teamleden wensen te functioneren (besluitvormingsmodel, communicatiemodel, …) – “Teamcontract”
 • Opstellen teamontwikkelingsplan

Het resultaat van de workshop is een team ontwikkelingsplan dat een aantal SMART acties bevat, als uitgangspunt voor verdere opvolging. De acties worden vooropgesteld door het team zelf. Dit plan dient als een “samenwerkingscontract” en voorziet een voortzetting van het teamproces na de betreffende workshop.