Evaluatie- en functioneringsgesprekken (in)voeren in je school

Het contract tussen leerkracht en directie

Doelgroep
Deze training richt zich naar directeurs van een school die:

 • praktische handvaten en inzichten zoeken om het proces van evaluatie- en functioneringsgesprekken in hun school verder uit te bouwen
 • hun gespreksvaardigheden willen aanscherpen om goed voorbereid een evaluatie- of functioneringsgesprek aan te vatten

Doelstelling
Na deze training:

 • Heb je inzicht in de verschillende bouwstenen voor een professionele aanpak in het kader van evaluatie- en functioneringsgesprekken
 • Weet je wat de verschillende stappen zijn in het voeren van deze gesprekken
 • Heb je de mogelijkheid gehad de nodige communicatie- en gespreksvaardigheden in te oefenen
 • Kan je met meer zelfvertrouwen en bagage in gesprek gaan met jouw mensen

Programma
De workshop wordt opgebouwd rond volgende topics:

 • Evaluatie- en functioneringsgesprekken in het onderwijs
  • Rol en doestellingen van een evaluatie- en/of functioneringsgesprek
  • Verwachtingen naar het voeren van dergelijke gesprekken; positieve effecten en mogelijke weerstanden
  • Randvoorwaarden en criteria voor een goede implementatie in je school
 • Formuleren en omgaan met doestellingen
  • SMART doestellingen formuleren
 • Voorbereiding, structuur en opbouw van een evaluatie- en/of functioneringsgesprek
  • Voorbereiding van een effectief gesprek
  • Cruciale stappen in de opbouw van een gesprek; gespreksstructuur
  • Moeilijke situaties en beoordelingsvalkuilen
 • Gespreksvaardigheden
  • Feedback geven en krijgen
  • Basiscommunicatietechnieken: actief luisteren, doorvragen, gespreksmodel, …
  • Omgaan met emoties en weerstanden
 • Praktische cases en oefeningen
  • Tijdens interactieve opdrachten en rollenspelen, krijg je de kans de verschillende gesprekstechnieken in te oefenen en de vertaalslag naar de praktijk te maken.

Aanpak
Wij reiken de nodige tools en inzichten aan om de eigen ervaringen te plaatsen in een meer onderbouwd en pragmatisch kader. Op basis van ervaringsuitwisseling en interactieve leerervaringen doe je bovendien nieuwe ideeën op voor je eigen werkpraktijk. Oefeningen en gespreksituaties worden uitvoerig besproken en gevolgd door persoonlijke feedback en praktische tips.

 


OOK SCHOOLINTERN MOGELIJK !