Leren veranderen

Doelgroep:
Deze training richt zich naar directieteams en andere actoren die

 • stapstenen in het veranderproces in kaart willen brengen
 • veranderbereid willen begeleiden en stimuleren
 • de menskant van verandering als een kritische succesfactor ervaren
 • nood hebben aan inzichten, ervaringen en reflecties die theoretische modellen van verandermanagement overstijgen

Doelstelling:
Na deze training:

 • heb je inzicht in de verschillende rollen van het veranderproces
 • ben je je bewust van je eigen veranderstijl en die van anderen en wat dat betekent voor de verschillende stappen in het proces
 • kan je de communicatiebehoeften tijdens verandering daadwerkelijk managen
 • weet je hoe je weerstand tegen verandering analyseren en ombuigen naar veranderbereidheid
 • kan je een veranderplan opstellen op maat van de contextuele situatie

Programma:
De 2 daagse workshop wordt opgebouwd rond volgende thema’s:

 • Ik en verandering
  • Is verandering en vernieuwing voor mij een bondgenoot of een spookbeeld?
  • Welke rol speel ik in het veranderproces? Wie zijn de andere actoren?
  • Hoe krijg ik inzicht in de verschillende veranderstijlen?
  • Hoe link ik veranderstijlen aan behoeften?
 • Weerstand tegen verandering
  • Hoe stimuleer ik veranderbereidheid?
  • Hoe leer ik de vele gezichten van weerstand inschatten?
  • Hoe buig ik weerstand om naar positieve energie?
 • Daadwerkelijk veranderen
  • Hoe link ik veranderprofielen met een optimale taakverdeling?
  • Hoe ga ik om met stuwende en belemmerende krachten?
  • Hoe stel ik een veranderplan op?
  • Hoe implementeer ik participatie en communicatiestrategieën tijdens het veranderproces?

Aanpak:
We gebruiken MBTI als blikopener om onze specifieke veranderstijl te bepalen en die van anderen te leren inschatten. Op die manier krijgen we sterke voeling met de menskant van verandering: we linken de verschillende veranderstijlen met de heel eigen interactiepatronen en behoeften. De methodologie van Waarderend Onderzoek sluit daar perfect bij aan om de architectuur van verandertrajecten te faciliteren. Deze workshop verloopt heel interactief en ervaringsgericht, met ruimte voor persoonlijke reflecties, praktische oefeningen en concrete cases uit de praktijk.


OOK SCHOOLINTERN MOGELIJK !