Waarderend lesgeven: stimuleren van talent

Doelgroep
Deze training richt zich naar de leraar, begeleider en opvoeder die:

 • op een positieve en waarderende manier talenten wil ontwikkelen
 • zichzelf verder wil ontwikkelen in het begeleiden, coachen en motiveren van leerlingen

Doelstelling
Na deze training

 • heb je meer inzicht in de aanpak volgens Waarderend Onderzoek
 • heb je ervaren hoe je deze positieve benadering kan toepassen in je lespraktijk en wat de meerwaarde ervan is bij talentontwikkeling
 • ben je je bewust van hoe je jezelf maximaal kan ontplooien en hoe je je leerlingen kan helpen om te groeien
 • heb je een aantal methodieken, inzichten en technieken meegekregen die je zullen ondersteunen bij de ontwikkeling van jouw waarderende aanpak

Programma
Deze sessie wordt opgebouwd rond volgende thema’s:

 • Waarderende begeleiding: concept en idee
  • Wat is ‘Waarderend Onderzoek’?
  • Hoe leer je focussen op sterktes en hoe kan je daar nog beter gebruik van maken?
  • Wat zijn de positieve effecten van Waarderend Onderzoek?
 • Technieken van waarderend begeleiden
  • Essentiële vaardigheden: een positieve taal, het waarderen van verschillen, constructieve en inspirerende vraagstelling, oplossend in plaats van probleemgericht werken, waarderend feedback geven …
  • Hoe stem ik waarderend af op het leer- en groeiproces van mijn leerlingen?
  • Hoe stimuleer ik motivatie, zelfvertrouwen en slaagkansen?

Aanpak
Waarderend Onderzoek is meer dan een methodologie, want is vooral een mindset. Mensen groeien als ze ervaren dat wat ze zeggen en doen waardevol is in de ogen van anderen. De kracht van Waarderend Onderzoek zit hem vooral in het focussen op de dingen die werken, die succesvol zijn en de overtuiging dat dat wat aandacht krijgt, groeit. Mensen groeien als ze ervaren dat wat ze zeggen en doen waardevol is in de ogen van anderen. Met Waarderend Onderzoek gaan we niet voorbij aan problemen, maar benaderen we ze gewoon vanuit een andere, constructieve invalshoek. We leren werken met het concept van waarderend begeleiden adhv ervaringsuitwisseling, praktijkvoorbeelden en veel oefenmomenten. We ervaren welke effecten deze methodiek heeft voor onszelf en maken dan de vertaalslag naar de lespraktijk.

Optie: WERKPLEKLEREN
Met deze formule beogen we de effecten van ervaringsgericht leren; ‘Waarderend lesgeven’ in de praktijk gebeurt door jou. Onmiddellijke feedback door ons.


OOK SCHOOLINTERN MOGELIJK !