Favoriete leer- en denkstijlen

Doelgroep
Deze training richt zich in eerste instantie naar docenten, leerkrachten, zorgcoördinatoren en andere opvoeders van zowel het basisonderwijs, het secundair onderwijs als het voortgezet onderwijs

Deze opleiding staat eveneens open voor:

 • directies,
 • orthopedagogen, psychologen
 • iedereen die meer inzicht, kennis en vaardigheid willen ontwikkelen omtrent de verschillende leer- en denkstijlen

Doelstelling
Na afloop van deze training:

 • Heeft u inzicht in de verschillende leer- en denkstijlen
 • Kan u uw eigen leer- en denkstijl herkennen; heeft u zicht op uw natuurlijke instructie- en onderwijsstijl
 • Bent u in staat de verschillende leer- en denkstijlen binnen de groep leerlingen te detecteren
 • Weet u hen beter te bereiken door uw eigen stijl aan te passen en te diversifiëren naargelang de eigenheid van uw groep leerlingen
 • Kan je een leercontext creëren die insteekt op talenten en maximaal oplevert niet alleen qua prestaties maar ook qua zelfbewustzijn

Programma
Tijdens deze tweedaagse workshop gaan we concreter in op verschillende persoonlijkheidsprofielen en koppelen we dit vervolgens aan respectievelijke leer- en denkstijlen. De uiteindelijke bedoeling is immers om onze onderwijsstijl en interacties zo maximaal mogelijk te kunnen afstemmen op de talenten en voorkeuren van de leerlingen. Bovendien leren we ook inspelen op ‘randfenomenen’ als demotivatie, stress en studiekeuze. We werken vooral met concrete voorbeelden en praktijkstudies.

 • Leerstijlen, dan wel denkstijlen als bouwsteen om het beste te halen uit talent
  • Wat zijn de verschillende leer- en denkstijlen?
  • Wat zijn mogelijke toepassingen in de lespraktijk?
 • Persoonlijk stijl
  • Wat is mijn persoonlijke leer- en denkstijl?
  • Wat zijn sterkten en potentiële valkuilen van mijn voorkeursgedrag?
  • Hoe vertaalt zich dat in mijn manier van lesgeven?
 • ‘Situationeel’ Lesgeven
  • Hoe leert een leerling het liefst en hoe bereikt hij/zij het beste leerresultaat? Waaraan geeft hij/zij vooral aandacht in de les en bij het bestuderen van het leermateriaal?
  • Hoe leert hij/zij nieuw lesmateriaal het makkelijkst aan en hoe lost hij/zij problemen op tijdens het leren? Hoe gaat hij/zij om met verschillende leertaken
  • Hoe afstemmen op het leer- en groeiproces van de leerling?
  • Hoe link ik mijn persoonlijke onderwijsstijl aan de verschillende leer- en denkstijlen van de leerlingen, om zo een intensiever ‘contact’ mogelijk te maken?
  • In hoeverre kan ik leerinhouden en werkvormen aanpassen volgens de leerbehoeften van mijn leerlingen, zodanig dat zij het beste kunnen halen uit de verschillende leersituaties.?

Aanpak
We hanteren MBTI als werkinstrument en leren deze tool te vertalen naar de concrete werkpraktijk. We linken onze persoonlijkheidstypen immers aan onze heel eigen onderwijsstijl en zoomen dan in op de verschillende leer- en denkstijlen met hun eigen interactiepatronen en behoeften. Deze workshop verloopt heel interactief, met voldoende ruimte voor ervaringsuitwisseling, persoonlijke reflecties, praktische oefeningen en concrete voorbeelden uit de praktijk.

 

OOK SCHOOLINTERN MOGELIJK !