Training

  “Je kan anderen niets leren, je kan hen alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf” (Galileo Galilei)

AANPAK

Principes van waaruit we werken: wij geloven dat mensen leren en zichzelf ontwikkelen..

  • als ze een leeromgeving aangeboden krijgen die gekenmerkt wordt door veiligheid en integriteit
  • als het aanleren van specifieke vaardigheden (wat kan ik?) verbonden wordt met een verhoogd zelfbewustzijn (wie ben ik?) 
  • als leerinspanningen vertrekken vanuit de intrinsieke motivatie om te groeien en gedrag te veranderen (wat wil ik?) 
  • als theoretische concepten en modellen worden toegepast op ervaringen van deelnemers en vertaald worden op maat van elk schooltype 
  • als er bereidheid is om het eigen gedrag te exploreren en op eigen tempo te experimenteren 
  • als kwalitatieve en constructieve feedback een geďntegreerd deel worden van de leercultuur

Open of schoolinterne opleidingen

Bij een Open opleiding kunnen mensen van verschillende scholen zich inschrijven. Deze verscheidenheid aan achtergronden en ervaringsuitwisselingen tussen verschillende scholen geeft het leerproces gegarandeerd een extra dimensie. En omdat de opleiding buiten de eigen context plaatsvindt, kunnen deelnemers aan hun ontwikkeling werken in een gegarandeerd veilige (en zo stimulerende) omgeving.

Daarnaast biedt SchoolACTivity maatwerk volgens de context en specifieke behoeften van uw school. Schoolinterne opleidingen zijn er immers op gericht te werken met uw voorbeelden en schoolpraktijken om het zo concreet en bruikbaar mogelijk te maken. Ook de interactie tussen collega's en de intra-scolaire ervaringuitwisseling houdt gegarandeerd een meerwaarde in. Een schoolvoorbeeld dus van training met klasse!

Optie: Inter-scolaire opleidingen
In samenspraak met andere scholen kan je ook zelf je deelnemersgroep samenstellen
.