De leerkracht in zijn/haar kracht

Doelgroep
Deze tweedaagse workshop richt zich naar leerkrachten en opvoeders die (opnieuw) in hun kracht willen staan om:

 • met meer energie, plezier en bezieling hun leerlingen te ‘raken’
 • met meer impact in interactie te gaan met ouders, collega’s en omgeving

Op zoek naar veer-kracht in de leerkracht!

“Het geheim is dat je alleen maar kan leren als je onderwijst. Door gids te worden vond ik mijn eigen weg”, (P.Coelho)

Doelstelling
Na deze training:

 • Heb je inzicht in je persoonlijke stijl, kwaliteiten, gevoeligheden, valkuilen
 • Heb je tegelijk inzicht verworven in de typische eigenschappen en voorkeuren van anderen in je omgeving (leerlingen, collega’s, ouders, …)
 • Weet je vanuit dit bewustzijn interacties in en buiten de klas te optimaliseren
 • Heb je (opnieuw) stilgestaan bij je waarden, overtuigingen en datgene wat jou effectief drijft
 • Kan je met meer impact, authenticiteit en vertrouwen in interactie gaan.
 • Heb je de mogelijkheid gehad tot concreet inoefenen van gesprekstechnieken.

Programma
De tweedaagse workshop wordt opgebouwd rond volgende thema’s.

 • Inzicht in mezelf en anderen
  • Wat zijn jouw kernkwaliteiten en valkuilen?
  • Hoe ga je in interactie met je omgeving?
  • Hoe leren omgaan met diversiteit en verschillen?
 • Mijn persoonlijke talenten, doelen, waarden en overtuigingen
  • Waar ligt je kracht? Wat zijn je beperkingen?
  • Hoe stuur je je functioneren vanuit kracht?
  • Wat geeft je energie?
  • Hoe slaag je erin om enthousiast en gedreven, kwalitatief en creatief onderwijs te bieden?
 • Effectieve communicatie-vaardigheden, in de klas en daarbuiten:
  • communicatiestijlen,
  • actief luisteren, gespreksstructuren, feedback geven en krijgen,
  • non-verbale communicatie
  • vuistregels voor moeilijke gesprekken, communicatietaboes, …
  • omgaan met weerstand, emoties
  • communiceren met impact en authenticiteit

Na deze workshop, stellen we een persoonlijk ontwikkelingsplan samen, waarmee je praktisch aan de slag kan.

Aanpak
Deze tweedaagse training is bijzonder praktisch en interactief van aard. Op basis van specifieke vragen en "probleemgebieden" werken we maximaal met cases, rollenspelen en gesprekssituaties uit de dagelijkse praktijk. Je verwerft op deze manier een set aan inzichten en vaardigheden waarmee je met meer impact in interactie kan gaan met leerlingen, ouders en collega’s. We vertrekken vanuit onze persoonlijke eigenheid om zo te kijken wat wij precies nodig hebben om krachtig te staan en hoe we dat vervolgens kunnen verkrijgen.

 


OOK SCHOOLINTERN MOGELIJK !